กลับไปหน้าหลักจำนวนผู้เข้าชม : -

เกี่ยวกับโครงการ

โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ สัญญาที่ 1 งานโยธาส่วนใต้ดิน ช่วงหัวลำโพง-สนามไชย เป็นส่วนต่อขยายจากโครงการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงินเดิม) โดยเริ่มจากบริเวณสถานีหัวลำโพงบนถนนพระรามที่ 4 ผ่านไปบนถนนเจริญกรุง และสิ้นสุดที่สถานีสนามไชย สัญญาที่ 1 นี้ดำเนินโครงการตามนโยบายของรัฐบาล โดยใช้แหล่งเงินทุนภายในประเทศ เพื่อพัฒนาเครือข่ายระบบขนส่งมวลชนให้สมบูรณ์ เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

ขอบเขตการดำเนินงานของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย สัญญาที่ 1 ประกอบด้วย งานขุดเจาะอุโมงค์คู่ และอุโมงค์แบบเปิดหน้าดิน ระยะทางประมาณ 2.8 ก.ม. งานสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน 2 สถานี คือ สถานีวัดมังกร และสถานีวังบูรพา งานเสริมความแข็งแรงโครงสร้างสะพาน 3 แห่ง งานอาคารระบายอากาศระหว่างสถานี งานสถาปัตยกรรม งานลิฟท์ และบันไดเลื่อน งานระบบไฟฟ้า และเครื่องกลในอุโมงค์ และสถานี

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เริ่มประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประมูลการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย สัญญาที่ 1 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2553 และรับยื่นข้อเสนอเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 รฟม. ได้ออกหนังสือยอมรับข้อเสนอการประมูลก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย สัญญาที่ 1 ของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

การลงนามในสัญญาก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย สัญญาที่ 1  ระหว่าง รฟม. และบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) มีขึ้นในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 ด้วยมูลค่าตามสัญญา 11,441,075,580 บาท (รวม VAT)

และเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2554 รฟม. ได้ออกหนังสือแจ้ง บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ให้เริ่มงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย สัญญาที่ 1 ในวันที่ 4 เมษายน 2554 ระยะเวลาดำเนินการรวม 1890 วัน

Copyright 2016 www.mrt.itd.co.th , All Rights Reserved